Neformālā izglītība

  • PDF

Latvijas Republikas Izglītības likums (spēkā esošs no 1999.06.01.) definē neformālo izglītību kā ārpus formālās izglītības organizētām interesēm un pieprasījumam atbilstošu izglītojošu darbību.
Praktiski neformālā izglītība ir jebkura ārpus formālās izglītības organizēta izglītojoša darbība, kas papildina formālajā izglītībā iegūtās zināšanas ar prasmēm, iemaņām un praktisku pieredzi, kas nepieciešama ikvienam sociāli un ekonomiski aktīvam cilvēkam.

Neformālā izglītība balstīta uz interaktīvu mācīšanos - darot to, kas patīk un liekas interesants katram individuāli, un galvenais mērķis ir personības attīstības veicināšana, atbalstīšana un kopīgas sabiedrības vērtību sistēmas attīstīšana. Neformālā izglītība attīsta dzīves prasmes, piemēram, spēju risināt problēmas, neparedzētas situācijas un konfliktus, kritiski vērtēt un pieņemt lēmumus u.c., kā arī dod iespēju katram individuāli sevi pilnveidot un pierādīt.

Neformālā izglītība ir:

• Organizēts un mērķtiecīgs process;
• Brīvprātīga līdzdalība;
• Mācīšanās no pieredzes un pieredzes apmaiņa;
• Darbs grupā, iesaistot ikvienu dalībnieku;
• Orientēta gan uz ikvienu individuāli, gan uz kolektīvu;
• Spēja pielāgoties;
• Pieejama ikvienam ...


Mācību centrs „A.D.Streem” piedāvā sekojošas neformālās izglītības programmas:
 

Izglītības programmas nosaukums

Mācību stundu skaits*

   
Valsts valoda atbilstoši zemākajam valsts valodas prasmes līmenim 150
   
Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim 150
   
Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim 150
   
Angļu valoda (bez priekšzināšanām) 150
   
Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary) 100
   
Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate) 100
   
Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate) 100
   
Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate) 100
   
Angļu valoda pakalpojuma sfēras darbiniekiem (bez priekšzināšanām) 150
   
Angļu valoda pakalpojuma sfēras darbiniekiem (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate) 100
   
Angļu valoda pakalpojuma sfēras darbiniekiem (ar priekšzināšanām) (Intermediate) 100
   
Angļu valoda pakalpojuma sfēras darbiniekiem (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate) 100
   
Angļu valoda pakalpojuma sfēras darbiniekiem (ar priekšzināšanām) (Advanced) 100
   
Lietišķā angļu valoda sekretariāta un biroja darbā (ar priekšzināšanām) (Intermediate) 100
   
Lietišķā angļu valoda sekretariāta un biroja darbā (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate) 100
   
Lietišķā angļu valoda sekretariāta un biroja darbā (ar priekšzināšanām) (Advanced) 100
   
Lietišķā angļu valoda sekretariāta un biroja darbā (ar priekšzināšanām) (Very advanced) 100
   
Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate) 150
   
Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Advanced) 150
   
Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Very advanced) 150
   
Vācu valodas pamati pakalpojumu sfēras darbiniekiem (bez priekšzināšanām) 150
   
Vācu valodas pamati pakalpojumu sfēras darbiniekiem (ar priekšzināšanām) 100
   
Vācu valoda (bez priekšzināšanām) 150
   
Vācu valoda (ar priekšzināšanām) 100
   
Franču valoda (bez priekšzināšanām) 150
   
Zviedru valoda (bez priekšzināšanām) 150
   
Spāņu valoda (bez priekšzināšanām) 150
   
Floristikas pamati 150
   
Datorzinības (bez priekšzināšanām) 120
   
Datorzinības (ar priekšzināšanām) 120
   
Datorprasmes grāmatvedībā (programma 1C Grāmatvedība) 150
   
Datorprasmes grāmatvedībā (programma Horizon vai Bilance) 150
   
Grāmatvedības uzskaite atbilstoši starptautiskajiem standartiem 150
   
Nevalstisko organizāciju izveide un vadīšana 100
   
Projektu vadība (bez priekšzināšanām) 120
   
Projektu vadība (ar priekšzināšanām) 120
   
Projektu pieteikumu sagatavošana un vadība 150
   
Komunikācijas prasmes 60
   
Asistents personām ar invaliditāti 60
   
Prezentācijas prasmes 60
   
Mikrouzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība 150
   
Komercdarbība laukos, ES struktūrfondu piedāvājums 150
   
Komercdarbības pamati 150
   
Vadības un kvalitātes vadības pamati 150
   
Saimniecības vadīšana 120
   
Loģistikas jautājumi transporta darbiniekiem 120
   
Gada pārskats un nodokļi 150
   
Lietvedība 60
   
Praktiskais mārketings un mārketinga komunikācija 150
   
Autovadītāja profesionālā kvalifikācija 95 35
   
*Vienas mācību stundas ilgums 45 minūtes.  


Iegūsti kvalitatīvu apmācību pie mums! Nāc un piesakies!

 

 

Copyright (c) A.D.Streem. All rights reserved.